İtalya'da Yayımlanan Euro-3 ve Euro-4 Standartlarındaki Araçlara Yönelik Kararname Hakkında
17-11-2023

İtalya'da Yayımlanan Euro-3 ve Euro-4 Standartlarındaki Araçlara Yönelik Kararname Hakkında

 

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilen yazıda; İtalya'nın bazı bölgelerinde, Ekim 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Euro-3 ve Euro-4 standartlarındaki araçların yük taşımalarına izin verilmeyeceği belirtilmekte ve söz konusu düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bir örneği aşağıda iletilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Anayasa'nın 77, 87 ve 117. maddelerini göz önünde bulundurarak;

"İtalya'nın Avrupa Birliği yasaları ve politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına katılımına ilişkin genel kurallar" hakkındaki 24 Aralık 2012 tarihli ve 234 sayılı Kanun ve özellikle 37. Maddeyi göz önünde bulundurarak;

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın C-644/2018 sayılı davada 10 Kasım 2020 tarihli ve C- 573/2019 sayılı davada 12 Mayıs 2022 tarihli kararlarının, özellikle Piyemonte, Lombardiya, Veneto ve Emilia-Romagna bölgelerine atıfta bulunularak, hava kirliliğine neden olan emisyonların azaltılması için uygulanan girişimler sonucunda elde edilen sonuçları ve bu yükümlülüklerin tam olarak uygulanmasını sağlama ihtiyacını göz önünde bulundurarak;

Bu nedenle, yukarıda bahsi geçen Bölgelerin kendi hava kalitesi planlarını güncellemeleri, ilgili uygulama tedbirlerinde her türlü değişikliği yapmaları ve ayrıca karayolu trafiğini sınırlandırmaya yönelik tedbirler almaları için hükümler çıkarmanın olağanüstü gerekliliği ve aciliyeti göz önünde bulundurularak;

Bakanlar Kurulu'nun 7 Eylül 2023 tarihli toplantısında kabul edilen müzakere kararını göz önünde bulundurarak;

Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) ve Avrupa İşleri, Güney, Uyum Politikaları ve PNRR Bakanı'nın önerisi üzerine, Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı ile mutabık kalmak suretiyle;

aşağıdaki yasa kararnamesini KABUL EDER:

Madde 1.
Hava kalitesi planlaması ve karayolu trafik kısıtlamalarına ilişkin önlemler

1. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın C-644/2018 sayılı kararına ilişkin 10 Kasım 2020 ve C-573/2019 sayılı kararına ilişkin 12 Mayıs 2022 tarihli cezalarının infazının sağlanması amacıyla, Piyemonte, Lombardiya, Veneto ve Emilia-Romagna bölgeleri, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, hava kirliliğine neden olan emisyonların azaltılması için hâlihazırda üstlenilen girişimlerin ürettiği sonuçlar ışığında, ilgili uygulama önlemlerini gerektiği yerde değiştirerek, ilgili hava kalitesi planlarını güncellemek için adımlar atar.

2. 1. paragrafta atıfta bulunulan güncellemeye kadar Bölgeler; "Euro 5" kategorisindeki araçlar için yalnızca 1 Ekim 2024'ten itibaren geçerli olmak suretiyle, N1, N2 ve N3 kategorisindeki dizel motorlu otomobiller ve ticari araçlar da dahil olmak üzere her yılın 1 Ekim ile 31 Mart tarihleri arasındaki dönemde karayolu dolaşımının sınırlandırılmasını emredebilir. Karayolu trafiği sınırlamasının tesis edildiği tedbirle ilgili istisnalar belirtilir. Birinci dönemde bahsedilen sınırlama, nüfusu 30.000'i aşan ve yeterli yerel toplu taşıma hizmetinin faaliyet gösterdiği belediyelerin kentsel alanlarındaki karayolu trafiği için öncelik olarak uygulanacak olup, partikül madde PM10 veya nitrojendioksit N02 için sınır değerlerden bir veya daha fazlasının aşıldığı durumlarda tesis edilmektedir. 1 Ekim 2025'ten itibaren, dizel motorlu otomobillerin ve NI, N2 ve N3 kategorisindeki araçların ve "Euro 5" kategorisindeki ticari araçların dolaşımına ilişkin sınırlama, 1. paragrafta belirtilen bu fıkranın, ikinci ve üçüncü cümlelerindeki hükümlere uygun olarak ilgili uygulama tedbirlerini alan bölgelerin hava kalitesi planlarına dahil edilmiştir.

3. Bu kararnamenin uygulanması, kamu maliyesi üzerinde yeni veya daha büyük yükler doğurmamalıdır. İlgili kamu idareleri bu hükmün uygulanmasını yürürlükteki mevzuat kapsamında mevcut olan insan, araç ve mali kaynaklarla sağlarlar.

Madde 2.
Yürürlüğe girme

1. Bu kararname, İtalya Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayımlanmasını takip eden gün yürürlüğe girecek ve yasaya dönüştürülmek üzere İtalya Parlamentosuna sunulacaktır.

Devletin mührünü taşıyan bu kararname, İtalya Cumhuriyeti'nin resmi düzenleme düzenlemeleri koleksiyonuna dahil edilecek. Bunu gözetmek ve gözettirmek, sorumlu olan kişinin yükümlülüğüdür.
12 Eylül 2023'te Roma'da kabul edildi.

Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.