Yönetim KuruluBİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

YÖNETİM KURULU

 

ŞADAN DOĞAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SEDAT ÇAKIR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

TEVFİK BAŞARIR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

ERGİN SEZEN

YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

HAKAN AKIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖZGÜR YILMAZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SEDAT ÖZER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ


  

Oda yönetim kurulunun görevleri (5174 sayılı Kanun)

 

  Madde 19- Oda yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

               

  a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.

  b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.

  c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.

  d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.

  e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

  f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.

  g) Bu Kanunda ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.

  h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.                                  

  ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.

  j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

  k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen  esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

  l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.

  m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.

  n) Hakem veya hakem heyeti seçmek.

  o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

 

BİGA TSO BAŞKANI ŞADAN DOĞAN’IN 2020 YILI MESAJI

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan mesajında “2020 yılında üyelerimizi daha ileriye taşımak için en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Yeni yılda birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Doğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimiz ile birlikte yeni yılda yeni umutlar ve yeni adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Biz bu sorumluluklarımızın bilinciyle kaliteli hizmet anlayışımız, eğitime olan inancımız ve ihracat odaklı çalışmalarımızı da yeni yılda arttırarak devam ettireceğiz.

Önümüzde, yeni hedefler ve beklentilerle dolu bir yıl var. 2023 hedeflerimizden şaşmayarak ilçemizi ve ülkemizi bulunduğu konumdan çok daha iyi yerlere getirebilmek için sanayici ve iş insanları olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Odamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve bölgemizin kalkınması için tüm kurum, kuruluş ve toplumun diğer kesimleriyle el ele vererek zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde kullanacaktır.

Bu vesile ile 2019 yılındaki emekleri ve katkıları için üyelerimize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyor, Biga Ticaret ve Sanayi Odası adına 2020 yılının tüm camiamız, iş dünyamız ve ülkemiz açısından bereketli ve hayırlı olmasını, sağlıklı, mutlu ve güzel günler getirmesini diliyor; bütün halkımızın ve üyelerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.“Bir milletin kültür seviyesi üç sahada; devlet, fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarıları neticelerinin kazançlarıyla ölçülür.”

Mustafa Kemal ATATÜRK


Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.