Fire Zayiat Randıman Tespiti

Odalar, Oda Muamelat Yönetmeliği gereğince, çalışma alanlarına münhasır olmak üzere gerekli gördükleri veya ilgililerin talep ettikleri maddelerin fire, zayiat ve randıman oranlarını tespit eder. Fire, zayiat ve randıman oranları ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.

 

İlgililerin bu taleplerinin Odamızca yerine getirilebilmesi için; dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

Daha önce tespiti yapılmış fire, zayiat ve randıman oranları, yazılı taleplerini müteakip, hemen yerine getirilir. 

Fire, zayiat ve randıman oranları bulunmayan veya ilk defa yapılacak ürünler için ise, ilgililer yine dilekçe ile müracaatlarını yaparlar.

 

Genel Sekreterlikçe tayin edilen bilirkişi nezdinde, ürünün bulunduğu yerde çalışma yapılır. Sonuç, rapor haline getirilerek talep sahibine verilir.


Bu hizmet karşılığında Oda tarfından bir ücret tahsil edilir. 
  

Detaylı bilgi İçin: bigatso@tobb.org.tr


Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.