Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

2024 YILI KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT ve MUNZAM AİDAT TARİFESİDERECELER

KAYIT ÜCRETİ (TL)

YILLIK AİDAT (TL)

1.Derece

3.500,00

3.500,00

2.Derece

3.000,00

3.000,00

3.Derece

2.600,00

2.600,00

4.Derece

2.400,00

2.400,00

5.Derece

2.200,00

2.200,00

6.Derece

2.100,00

2.100,00

7.Derece

2.050,00

2.050,00

Sermaye Şirketi

2.050,00

2.050,00


Munzam Aidat : Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında hesaplanır ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan asgari ücretin brüt tutarının 10  katını geçemez.


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine istinaden hazırlanan ve 2024 yılında uygulanmak üzere tespit edilen kayıt ücreti, yıllık aidat tarifeleri ve munzam aidat 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 


Madde 24: ….. Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.. (2024 yılı Aidat Tavanı: 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek aylık asgari ücretin yarısıdır.)


Madde 25: ….. Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez.….. (2024 yılı Munzam Aidat Tavanı: 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek aylık asgarî ücretin yarısının yirmi katıdır.)


Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
Madde 12

…..
Ayrıca, bu derecelerden ayrı bir derece ihdas edilerek yeni kurulan sermaye şirketleri bu dereceye atanır. Bu derece için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yüzde on beşinden fazla olamaz. Üyenin bir sonraki yıl için derecesi aşağıda belirtilen esaslara göre yeniden belirlenir.
……..
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için "Oturum Çerezleri" ve "Fonksiyonel Çerezler" kullanılmaktadır. Sitemizde gezinerek çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.