TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALACAK İŞLETMELERİN DİKKATİNE!
09-03-2021

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALACAK İŞLETMELERİN DİKKATİNE!

https://canakkale.ticaret.gov.tr/haberler/tasinmaz-ticareti-yetki-belgesi-alacak-isletmelerin-dikkatine

Bilindiği üzere; 05.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği taşınmaz ticareti alanında faaliyet gösteren işletmelere, yönetmelik hükümlerini taşımaları halinde, Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi düzenlenmektedir.
Söz konusu Yönetmelik’te yapılan değişiklikler 14.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; işletmelerin yerine getirmeleri gereken yeni şartlar ile birlikte muafiyetlerden yararlanma şartları da düzenlenmiştir.
Yapılan değişiklilerle beraber Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alan işletmeler de dâhil olmak üzere; henüz Yetki Belgesi almayan işletmeler ve yeni kurulacak işletmeler için yerine getirmeleri gereken durumları açıklama zorunluluğu doğmuştur.

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALAN İŞLETMELER
MEB/ÜNİVERSİTE
ONAYLI
SERTİFİKA
(EN AZ 100 SAAT)
İLE BAŞVURULMUŞSA
VARSA:
Herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.
YOKSA:
31.12.2021 tarihine kadar bu belgeyi ibraz etmemeleri halinde belgeleri iptal edilecektir.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
(MYB-SEVİYE 5)
İLE BAŞVURULMUŞSA
VARSA:
Ayrıca, MEB/Üniversite onaylı en az 100 saatlik sertifikayı 31.12.2021 tarihine kadar ibraz etmemeleri halinde belgeleri iptal edilecektir.
 
 

 
Özetle; hâlihazırda Yetki Belgesi bulunan işletmeler başvuruda bulundukları dönemde MEB/Üniversite onaylı en az 100 saatlik sertifika sunmuşlar ise ayrıca belge almalarına gerek yoktur. Ancak sertifikaları 100 saatin altında ise yeni belge alarak 100 saate tamamlamaları ve 31.12.2021 tarihine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir. Hâlihazırda Yetki Belgesi bulunan işletmeler başvuruda bulundukları dönemde Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB-Seviye 5) ile başvurmuşlar ise ayrıca MEB/Üniversite onaylı en az 100 saatlik sertifikayı 31.12.2021 tarihine kadar sunmaları gerekmektedir.
 

LİSE MEZUNİYETİ MUAFİYETİ
05.06.2018
Tarihinden Önce
Vergi Kaydı veya Oda Kaydı
05.06.2018
Tarihindeki Yetkili
Muafiyet Durumu
VarYetkiliMuaf
VarYetkili DeğilMuaf Değil
YokYetkili DeğilMuaf Değil

 
Özetle; bir işletme yetkilisinin Lise Mezuniyeti Muafiyetinden faydalanması için 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticareti alanında vergi kaydı veya ilgili oda kaydının bulunması, 05.06.2018 tarihindeki yetkili kişi tarafından başvuruda bulunması ve bugüne kadar herhangi bir kapanış işlemi yapılmaması gerekmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ MUAFİYETİ
05.06.2018
Tarihinden Önce
Vergi Kaydı veya Oda Kaydı
05.06.2018
Tarihindeki Yetkili
05.06.2018
Tarihinden Önce
Alınan
MEB/Üniversite
Onaylı Sertifika
31.03.2021
Tarihinden Önce
Başvuru
Muafiyet
Durumu
VarYetkiliVarBaşvuru YapılmışMuaf
VarYetkiliVarBaşvuru YapılmamışMuaf Değil

 
Özetle; 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticareti alanında vergi kaydı veya ilgili oda kaydı bulunan işletmelerin 05.06.2018 tarihindeki yetkilisinin yine bu tarihten önce almış olduğu MEB/Üniversite onaylı sertifika ile 31.03.2021 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Yukarıdaki tabloda bulunan şartların hepsinin sağlanması gerekmekte olup aksi halde Mesleki Yeterlilik Belgesi Muafiyetinden faydalanmaları mümkün değildir.
 

MESLEKİ EĞİTİM ŞARTI MUAFİYETİ
MEB/Üniversite Onaylı 100 Saatlik Sertifika31.03.2021 Tarihi Öncesi BaşvuruMuafiyet Durumu
YokBaşvuru YapılmışMuaf
YokBaşvuru YapılmamışMuaf Değil

 
Özetle; hâlihazırda MEB/Üniversite onaylı 100 Saatlik eğitim sertifikası bulunmayan işletmelerin 31.03.2021 tarihine kadar başvuru yapmaları halinde 31.12.2021 tarihine kadar ilgili sertifikayı ibraz etmeleri için yetki belgesi düzenlenmektedir. 31.03.2021 tarihinden sonra yapılacak olan başvurularda mutlaka MEB/Üniversite onaylı 100 saatlik sertifikalarını ibraz etmek zorundadırlar.

MESLEKİ DENEYİM ŞARTI MUAFİYETİ
14.10.2021 Tarihinden Önce
Vergi Kaydı veya Oda Kaydı
14.10.2021
Tarihindeki Yetkili
31.03.2021
Tarihinden Önce
Başvuru
Muafiyet Durumu
VarYetkiliBaşvuru YapılmışMuaf
VarYetkiliBaşvuru YapılmamışMuaf Değil

 
Özetle; Mesleki Deneyim Şartından Muafiyetinden faydalanmak için 14.10.2021 tarihinden önce taşınmaz ticareti alanında vergi kaydı veya ilgili oda kaydı bulunan ve 14.10.2021 tarihindeki yetkili tarafından 31.03.2021 tarihinden önce başvuru yapmış ise muafiyetten faydalanmaları mümkündür. Ancak 31.03.2021 tarihinden sonra yapılan başvurularda diğer şartlar sağlanmış olsa dahi muafiyetten yararlanması mümkün değildir.
Diğer yandan; son 5 yıl içinde (lise mezunları için en az 12 ay; önlisans, lisans ve lisansüstü mezunları için en az6 ay) emlak danışmanı olarak çalışan ve başvuru esnasında resmi bir belgeyi (meslek kodu emlak danışmanı olarak görülen SGK dökümü) sisteme yüklemesi gerekmektedir.
DİĞER AÇIKLAMALAR:

 • Yukarıdaki tabloda yer alan ve muafiyetler için belirtilen tarihlerden önce faaliyetine başlayan ve belirtilen tarihlerdeki yetkili kişi tarafından başvuru yapılması gerekmekte olup başvuru tarihine kadar herhangi bir kapanış yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca, kapanış işlemi yaptıktan sonra veya ilk kayıt esnasında geriye dönük vergi kaydı yaptıran işletmeler muafiyetlerden faydalanamayacaktır.
 • Emlak ve Emlak Yönetimi alanında eğitim aldığını diploma ile belgeleyen bir işletme yetkilisi; ilgili Yönetmelik hükümleri gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Eğitim Şart ve Mesleki Deneyim Şartı’ndan muaftır.
 • Sözleşmeli işletmeler; sözleşme yaptıkları işletme tarafından Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden tanımlandıktan sonra başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca ilgili Yönetmelik hükümleri gereği sözleşmeli işletmelerden mesleki deneyim şartı aranmamaktadır.

05.06.2018 TARİHİNDEN VE 14.10.2021 TARİHİNDEN ÖNCE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN DİKKATİNE:
Yönetmelikte yer alan muafiyetler ile ilgili yukarıdaki tablolar ve açıklamalar dikkate alınarak Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olan müracaatlarda muafiyet koşullarını sağladıkları belgeler hariç olmak üzere aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 • Oda Kayıt Belgesi (Kayıtlı olduğu odadan son 90 gün içinde alınmış)
 • MEB/Üniversite onaylı sertifika (Taşınmaz Ticareti alanında)
 • Diploma
 • Deneyimi kanıtlayan belge (Emlak Danışmanı-SGK Dökümü)
 • Mükellefiyet Durum Belgesi (İnteraktif Vergi Dairesi’nden alınabilir.)
 • Sözleşme (Sözleşmeli işletme ise)

14.10.2021 TARİHİNDEN SONRA AÇILAN VEYA AÇILACAK OLAN İŞLETMELERİN DİKKATİNE:
Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra taşınmaz ticareti alanında faaliyet gösteren işletmelerin Yönetmelikte yer alan bütün şartları taşımaları gerekmektedir.
Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olan müracaatlarda aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 • Oda Kayıt Belgesi (Kayıtlı olduğu odadan son 90 gün içinde alınmış)
 • MEB/Üniversite onaylı sertifika (Taşınmaz Ticareti alanında)
 • Diploma
 • Deneyimi kanıtlayan belge (Emlak Danışmanı-SGK Dökümü)
 • Mükellefiyet Durum Belgesi (İnteraktif Vergi Dairesi’nden alınabilir.)
 • Sözleşme (Sözleşmeli işletme ise)

NOT 1: Mesleki Yeterlilik Belgesi sistem üzerinden görüntülendiğinden ayrıca yüklenmesi gerekmemektedir.
NOT 2: Vergi levhasında bulunan adres ve oda kayıt belgesi üzerindeki adres bilgilerinin güncel ve aynı olması gerekmektedir. Herhangi bir farklılık olması halinde güncel adres hangisi ise değişiklik yapıldıktan sonra başvuru yapılması gerekmektedir.
NOT 3: Mükellefiyet durum belgesi birden fazla alanda faaliyet gösteren işletmelerin vergi dairesine bildirdikleri nace kodlarını incelemek ve adres bilgilerini tespit etmek için gereklidir.
NOT 4: Yüklenen belgelerden tespit edilemeyen bazı hususlar olması halinde başka bir belge istenebilir. (IB Formu, Nace Kodunun hangi tarihte eklendiğini gösteren resmi belge vb.)
 
ÖNEMLİ HUSUSLAR:
Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak için ilgili Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde hüküm altına alınan tüm şartların sağlanması gerekmektedir.
Bahsi geçen belgelere sahip olduğu halde Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin dördüncü alt bendinde hüküm altına alınan suçlardan hüküm giymesi halinde Yetki Belgesi düzenlenememektedir.
TAŞINMAZ TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDA:
Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi’ne https://ttbs.gtb.gov.tr/ adresinden GİRİŞ-ÜYE OL adımlarını izleyerek, E-Devlet ile giriş kısmından veya doğrudan https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden “Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi” hizmetinden ulaşılabilir.
Sistem ile ilgili kullanma kılavuzuna https://ttbs.gtb.gov.tr/Home/Download adresinden ulaşabilirsiniz.
Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • İşletmenin adres bilgileri güncel değilse ilgili Sicil Müdürlüğü’nden adres bilgileri düzeltildikten sonra müracaat edilmelidir. Yüklenecek belgeler bu değişiklikten sonra ilgili kurumlardan temin edilerek sisteme yüklenmelidir.
 • Sisteme yüklenecek belgelerin türü seçilip belge yüklenmelidir. (Örneğin; meslek odası faaliyet belgesi seçildikten sonra oda kayıt belgesi yüklenmelidir. Aksi halde sistem başvuruyu tamamlamanıza izin vermemektedir.)
 • Sistemde belgenin türüne dair bir açıklama olmaması halinde herhangi bir tür seçilebilir. (Örneğin mükellefiyet durum belgesi yüklenirken, başka bir tür seçilebilir.)
 • İstenilen belgeler yüklendikten sonra mutlaka başvuruyu tamamla tıklanmalıdır. Aksi halde başvuru ön başvuru olarak görüntülenir. Başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığını görüntülemek için Başvurularım bölümünde Başvuru Durumu kontrol edilebilir. Başvuru durumu yeni başvuru olarak görüntüleniyorsa başvuru başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.